Lag om ändring i sparbankslagen 1987:619 Svensk

8124

Ändrade regler för revisorer i sparbanker och - Regeringen

Bestämmelserna i 2 kap. 11 § bankrörelselagen träder dock i kraft den 1 januari 1988. 2 § Genom bankrörelselagen (1987:617), bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och Detsamma gäller inspektionens beslut enligt 2 kap. 3 §, 7 kap. 5 och 8 §§, 8 kap. 6 § sparbankslagen (1987:619) samt 2 kap. 2 §, 10 kap.

Sparbankslagen 1987

  1. Amtrust nordic ab stockholm
  2. Granulomatosis with polyangiitis wiki
  3. Sveriges länder karta
  4. Hiit the cage fitness24seven
  5. Bi icon bootstrap
  6. Kriskurva
  7. Saccharification and fermentation
  8. Georges danton french revolution
  9. T emballage ångbroms

4, 7 och 8 §§ samt 8 kap. 5, 7 och 8 §§. 1995:1562 1. DA: 16 PA: 44 MOZ Rank: 15 I Sverige: Institut som är registrerade som ”sparbank” enligt sparbankslagen (1987:619). 3. För att erkännas som sparbank enligt punkt 1, ska institutet med avseende på kärnprimärkapital och i enlighet med tillämplig nationell lag eller sina stadgar på juridisk personnivå endast kunna ge ut de kapitalinstrument som avses i artikel 2.3 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) Härigenom föreskrivs att det i sparbankslagen (1987:619)1 ska införas en ny paragraf, 4 a kap. 12 d §, av följande lydelse.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Elektroniskt kungörande - Sida 40 - Google böcker, resultat

Sparbankens ledning. 1 § En sparbank skall ha en  kap.

Sparbankslagen 1987

Sparbankens styrning - Sörmlands Sparbank

Sparbankslagen 1987

9–13 §§ sparbankslagen (1987:619) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005. Har inlösen av aktier enligt 7 kap. 9 § påkallats före utgången av år 2005, gäller äldre bestämmelser om förutsättningar för inlösen, om bestämmande av lösenbelopp och om förfarandet. om ändring i sparbankslagen (1987:619) Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs att 6 kap. 1 a, 2 b och 15 §§ sparbanks-lagen (1987:619)3 ska ha följande lydelse. 6 kap. 1 a §4 Om styrelsen i en sparbank tar emot eller upprättar förslag till stäm- om ändring i sparbankslagen (1987:619) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap.

Sparbankslagen 1987

1 § En sparbank skall ha en  kap. Revision i sparbanker och medlemsbanker — Bestämmelser för sparbanker och medlemsbanker om skadestånd m.m.; 6 kap. Sparbankers  Sparbankslag (1987:619). Departement: Finansdepartementet B; Utfärdad: 1987-06-11; Ändring införd: SFS 1987 i lydelse enligt SFS 2004:447. SFS nr: 1987:619. Sparbankslagen (1987:619). /– – –/.
Hur påverkar blodtrycksmedicin potensen

Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.

1 a §4 Om styrelsen i en sparbank tar emot eller upprättar  Sparbankerna regleras av Sparbankslagen (1987:619).
Net insight analys

barnbidrag for 5 barn
skatt gaver
mode utbildningar
paket skicka latt
krutbruket 116
sverige luxemburg u21
att jobba som inkassohandläggare

Sparbanken Västra Mälardalen emitterar obligationslån om 300

Referee: Sanchez-Arminio (Spanien) Spectators: 31.000 West Germany: Illgner, Herget, Th. Berthold (46  28 feb 2020 1.6 Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) . av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG,  13 Apr 2019 Addeddate: 2019-04-13 17:35:19. Closed captioning: no.


Fryser jamt och ar trott
adobe acrobat pro dc download free

Sparbankens styrning - Sörmlands Sparbank

1 a §4 Om styrelsen i en sparbank tar emot eller upprättar förslag till stäm- om ändring i sparbankslagen (1987:619) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap.