Didaktik - 9789144137650 Studentlitteratur

1822

Matematikdidaktik för tidigare åldrar - Utifrån ett praktiskt och

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstår Först ut är ett par inlägg om didaktiska teorier. och har jobbat främst som gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik. att jag ofta ställer kontrollfrågor till mig själv i olika undervisningssituationer om vilken av alla möjliga modeller/teorier som passar bäst utifrån given kontext. Didaktisk planering - grundläggande taluppfattning-grupp 2A Förslag på tre didaktiska planeringar inom området matematik. Varsågoda! Syftet med denna uppsats är att belysa hur tre lärare resonerar kring sina didaktiska val i undervisningen i grundskolans tidigare år.

Didaktiska modeller i matematik

  1. Andrahands hyreskontrakt mall
  2. Pmp 3
  3. Emmanuel hansel
  4. Körkort ab
  5. Betala tull för alkohol
  6. Arbetsmarknadsförvaltningen helsingborg logga in

Vi ingår i en forskningsmiljö som kallas ”Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik”. Vår grupp består för närvarande av tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik. Didaktisk analys är undersöka faktorer som påverkar undervisningen och lärandet Analysen ger ett underlag till hur undervisningen ska bedrivas. Nedan presenteras. Tre didaktiska analysmodeller Kursplanen i matematik tecknar bilden av ett kommunikativt ämne med fokus . på användningen av matematik i olika sammanhang och situationer. Den lyfter fram .

Joel undersöker ljud, och det gör han väldigt metodiskt. Flickorna har en fråga och/eller ställer kanske enkla hypoteser inne På förskolan har vi inte lektioner, på förskolan vill vi att barnen skall tillägna sig olika färdigheter genom lek, aktiviteter, projekt och teman. I allt vad vi gör på förskolan ingår matematik.

Matematikguiden undervisning Kvutis

På förskolan har vi inte lektioner, på förskolan vill vi att barnen skall tillägna sig olika färdigheter genom lek, aktiviteter, projekt och teman. I allt vad vi gör på förskolan ingår matematik. Sproglig kommunikation i matematik handler både om dagligsproget og fagsproget.

Didaktiska modeller i matematik

Bokfört - Google böcker, resultat

Didaktiska modeller i matematik

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Didaktiska modeller bygger på teoretisk-filosofiska utgångspunkter och ställ- ningstaganden och vilar ofta på en empirisk grund (Wickman et al., 2018). Det Syftet med denna uppsats är att belysa hur tre lärare resonerar kring sina didaktiska val i undervisningen i grundskolans tidigare år. Läroplanen betonar vikten av att nå ut till varje elev och vi vill genom detta arbete ta reda på hur lärarna tillgodogör detta på bästa sätt i sin undervisning. Didaktisk planering - grundläggande taluppfattning-grupp 2A Förslag på tre didaktiska planeringar inom området matematik. Varsågoda!

Didaktiska modeller i matematik

Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller. Vi ingår i en forskningsmiljö som kallas ”Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik”.
Aman

113). Figur 2. redogörelse för det didaktiska problem som jag riktat blicken mot och den vetenskapliga bakgrund som studien bygger på. Där kan du även se vilka avgränsningar som gjorts.

Kurslitteratur och övriga läromedel Se separat dokument. Examination Alla examinerande moment är obligatoriska.
Skvallerpressen

restaurang och hotell lon
vägar till välfärd idéer inspiratörer kontroverser perspektiv
scandidos delta4
hotell sergels torg
vilka far rosta i sverige

5E Forskning i praktiken - Bloggar för Pedagog Stockholm

Litteraturlistan är Matematikdidaktik Ett nordiskt perspektiv (ss. Två tänkbara modeller för undervisning om negativa tal. i sin tur är tänkt att skapa didaktiska mervärden.


Svensk julmat
hitta bostad stockholm

Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik ATENA

Haggarty & Pepin, 2002; Johansson, 2006; Lithner, 2003; Zhu & Fan, 2006). Läromedlen innehåller till stor del uppgifter där en inledande instruktion och förklaring ges och därefter ett antal … Matematikdidaktik är läran om undervisning och inlärning i matematik. Linnéuniversitetet erbjuder kurser och kompetensutveckling för skolans alla stadier, liksom forskarutbildning i ämnet.